Priser:
300 kronor per person och tur inklusive cykel.
Deltagare med egen cykel betalar 250 kr per tur.
Betalning görs kontant inför avfärd. Obs vi har ingen möjlighet att ta kontokort/betalkort.
Varje deltagare har ansvar för sin cykel och sitt deltagande.
Medtag legitimation.